Zbrinjavanje starih uređaja

Zbrinjavanje starih uređaja te kratka edukacija istih

U okviru isporuke i ugradnje Vaših novih Miele kućanskih uređaja, prema Vašim željama, zbrinut ćemo propisno Vaš stari uređaj. Na taj način možete odmah profitirati od novog kućanskog uređaja - ostatak ćemo mi preuzeti za Vas.

KONTAKT